Promocje

Najczęściej kupowane

Elektronarz?dzia

Sklep elektronarz?dzie jest wolny, aby umie?ci? do przegl?dania i zakupu przez nikogo. Prosz? zarejestrowa? si? jako cz?onek albo za darmo. Od pewnego czasu hardrockuk.com rozwija w?asn? mark? jako?ci przemys?owych urz?dze? kamienia. Roc zosta?a powo?ana w celu opracowania bezpiecznego i niezawodnego sprz?tu bez wszystkich m??czyzn w ?rednim, op...

Sklep elektronarz?dzie jest wolny, aby umie?ci? do przegl?dania i zakupu przez nikogo. Prosz? zarejestrowa? si? jako cz?onek albo za darmo. Od pewnego czasu hardrockuk.com rozwija w?asn? mark? jako?ci przemys?owych urz?dze? kamienia. Roc zosta?a powo?ana w celu opracowania bezpiecznego i niezawodnego sprz?tu bez wszystkich m??czyzn w ?rednim, op?at i problemy z utrzymaniem na urz?dzeniu agentów. elektronarz?dzia Roc: elektryczne i pneumatyczne; Przemys?owe jako?ci Wart swojej ceny 110 woltów z RCD jednostek elementy bezpiecze?stwa Full Metal. Poziom zapasów podane s? w ka?dej pozycji. ?ledzenie pozycja jest dost?pna. Produkty ROC i wszystkie elektronarz?dzia, sprz?t mog? ulec ubezpieczonych koszty wysy?ki; Wybierz jedn? z wielu opcji dostawy. (Nie mo?emy zagwarantowa?, dostawa nast?pnego dnia tylko 24 godziny). S? one sprzedawane jako element przemys?owej i posiadaj? 12-to miesi?czna gwarancja podlega ocenie wolnego niezale?nego in?yniera. Gwarancja ma zastosowanie innych narz?dzi z nap?dem elektrycznym w dziele, produkcji. Dostawa do UE: poczta drog? powietrzn? mo?emy wys?a? oddzieln? faktur? pro-forma dla przesy?ek nadanych / eksportu za granic?. Wy?wietlanie wi?kszej ilo?ci produktów na stronie z prawej u do?u menu rozwijanego 6,12,15 przedmiotów. Sprawd? koszyk z opcj? walutow? PayPal lub Przelew multi je?li mieszkasz poza UK. Zmie? góra strony internetowej. CZAT NA ?YWO - Get pomóc! - Dyskusja kierowa? do naszego dzia?u sprzeda?y o wiele lub produktów i zastosowa?. Jeste?my szcz??liwi mog?c pomóc.

More

Elektronarz?dzia  There are no products in this category

Subcategories

 • Roc Portable Stone...

  We take machinery business serious we talk to you our clients about your needs and often can arrange details to be changed on the machinery. There is no middle men involved from buying from us all direct from the factories. Bellow is a selection of stone machinery or stone machines used in the industry. My friend produce these for western companies I am sure you might recognize them or think they look similar. Our most popular sales are our baby roc saw or wet stone cutter and the wet polishers both are just a simple named unbranded product. We use Roc as a new brand trade mark. Rather than pay for marketing from Alpha,Ma keita, FLEX wet or dry polishers are branded products, we are only a comparison to them at a much reduced price. All the tools come with a12 months guarantee. We are always looking for new innovative products. Just click on a picture to find out more on our stone machines.

 • EIBENSTOCK Polishers
 • Low Vibration Grinders

  Power, best quality and safety - this is why craftsmen all over the world trust in Metabo. One in many brands we sell. Please find a selection of hand held grinder available or we can supply with in a few days notice.

  There are very low mirgin in all power tools these days.  I hope we have what you are looking for.

 • impact Drills &...

  impact Drills & drilling equipment

  A range or industrial professional quality impact drills and special core drilling machines.

 • FLEX Brand Products

  FLEX-Product quality

  All FLEX power tools are CE-conformant and are subject to a professional quality management system as per DIN EN ISO 9001:2008 throughout their production. Our aim: 100 percent quality. We are so convinced of the quality of our products, that we give our customers a 2-year manufacturer's guarantee on every FLEX electric power tool and accessory. Whichever FLEX you buy: it represents the ultimate in user friendliness and durability. Perfectly balanced, easy to handle and extremely rugged. Try it out! Put a FLEX to the hardest of all tests: your own applications. We take our slogan: “Quality tools from professionals for professionals”  seriously.

  FLEX-Service quality

  Customer service takes top priority for us. FLEX therefore provides an expert all-round service. Our efficient Customer Service Centre is at your disposal, ready to answer all your questions about technical matters and accessories. If your FLEX needs servicing – no problem: simply send your machine to our Service Centre, and we will perform the service and return your FLEX to you in no time.

  FLEX-Loyalty to the trade

  FLEX is available only from specialist dealers - for a good reason. Users who place high value on the quality and functionality of their power tools expect professional advice. And that is available only from specially trained and authorized dealers. Your FLEX specialist dealer has the perfect tool and accessories for your specific requirements.

 • Petrol Power equipment

  Stihl Saws and generators

 • Power Tool Accessories

  A wide range of adaptors handy bolts to fit onto stone processing equipment.

 • Wet & Dry Vacuum Cleaners

  wet & dry Vacuum Cleaners